Wat is reanimatie?

Bij een circulatiestilstand pompt het hart het bloed niet meer rond. Daardoor worden de lichaamcellen niet meer van zuurstof voorzien en sterven de weefsels vlug af. Enkele oorzaken van een circulatie stilstand zijn:

Reanimatie is het kunstmatig in stand houden van de vitale functies, waaronder de ademhaling en circulatie, waarbij getracht wordt te verhinderen dat klinisch dood slachtoffer overgaat in biologische dood. Voor de ontwikkeling van een methode waarmee de resultaten van reanimatie van mensen met plotselinge hartstilstand kunnen worden geëvalueerd en verbeterd zijn in 1990 richtlijnen opgesteld. Hierin wordt de reanimatieprocedure opgedeeld in een aantal opvolgende, kritische perioden die zo snel en efficiënt mogelijk in elkaar over moeten gaan (chain of survival). Het gaat in deze ‘overlevingsketen’ om vier belangrijke elementen:

In augustus 2000 verschenen er nieuwe internationale richtlijnen op het terrein van reanimatie en spoedeisende hulp. Vertegenwoordigers van alle continenten hebben aan de samenstelling van deze richtlijnen gewerkt. De 'International Guidelines 2000 for CPR' zijn het resultaat van wetenschappelijke toetsing en classificering van alle aspecten van reanimatie in de meest ruime zin. In veel landen ging men volgens de bestaande richtlijnen en lesboeken aan de internationale richtlijnen toetsen. Ook in Nederland hebben de verschillende vooraanstaande organisaties zich geconformeerd met deze richtlijnen.

De Nederlandse Reanimatie Raad speelt hierin een belangrijke rol.