Jaarlijks raken 830.000 mensen ernstig gewond bij een privé- , sport- of verkeersongeval. Wanneer elke seconde telt, kunnen omstanders het verschil uitmaken tussen leven en dood.

Goed opgeleide en getrainde eerste hulpverleners weten hoe zij moeten handelen bij ongevallen en acute ziekten. Thuis, onderweg, op school of op het werk, kunnen eerste hulpverleners slachtoffers adequaat behandelen in afwachting van professionele hulp.

Goede eerstehulpverlening begint bij een goede opleiding. Elke goede opleiding begint bij een goede instructeur. Moderne lesmethoden en -middelen, lesstof van officieel erkende instanties, regelmatige herhaling’s- en bijscholingscursussen dragen bij tot het best haalbare resultaat: optimaal geschoolde en getrainde eerstehulpverleners.

Wat wordt er in de cursus behandeld?